9 tháng, lợi nhuận trước thuế của SHB tăng 93,9%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 với nhuận hợp nhất trước thuế đạt 5.055 tỷ đồng, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm 2020, thực hiện được 86% kế hoạch năm. Với kết quả này, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của Ngân hàng đạt 1,5% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,6%.
9 tháng, lợi nhuận trước thuế của SHB tăng 93,9%
9 tháng, lợi nhuận trước thuế của SHB tăng 93,9%

Tính đến 30/09/2021, tổng tài sản SHB đạt 464 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với thời điểm đầu năm. Vốn điều lệ của SHB hiện đang ở mức 19.260 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng lên 26.674 tỷ đồng trong năm nay theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Trong đó, SHB sẽ chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5% bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ thực hiện quyền 100:28, giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư