(BĐT) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) ngày 6/8, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ đã xây dựng Chương trình hành động thực thi Hiệp định, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực thi EVFTA

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực thi EVFTA

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, để triển khai thi hành có hiệu quả Hiệp định EVFTA, đồng thời phát huy tối đa những lợi ích có được từ Hiệp định này, cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ từ cả phía Nhà nước và doanh nghiệp (DN). Trên tinh thần đó, Bộ KH&ĐT đã xây dựng Chương trình hành động thực thi Hiệp định, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trước hết là tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư. Theo Bộ trưởng, trong nhóm giải pháp này sẽ triển khai nhiều hoạt động. Đó là tổ chức các hội thảo, hội nghị để tuyên truyền, phổ biến các cam kết của Việt Nam theo Hiệp định EVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các cơ quan quản lý ở địa phương, nhà đầu tư, tổ chức tư vấn, cộng đồng DN. Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung cũng như các nhà đầu tư EU nói riêng về cam kết mở cửa thị trường và tự do hóa đầu tư của Việt Nam. “Chương trình xúc tiến đầu tư sẽ được thực hiện trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, Bộ trưởng cho biết. Theo đó, các dự án của các nhà đầu tư EU sẽ được thu hút có chọn lọc, chất lượng, tập trung vào các lĩnh vực mà EU có tiềm năng và thế mạnh như: công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, dự án có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Nhóm giải pháp thứ hai là tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm thực thi cam kết của Việt Nam theo Hiệp định. Để bảo đảm thi hành các Hiệp định đã ký kết với Liên minh châu Âu (EU), Bộ KH&ĐT đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các văn bản pháp luật liên quan và đề xuất xây dựng các văn bản cần thiết.

Kết quả rà soát cho thấy, hầu hết cam kết của Việt Nam theo Hiệp định FTA và Hiệp định EVIPA liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT về cơ bản phù hợp với pháp luật hiện hiện hành, có thể áp dụng trực tiếp mà không yêu cầu phải sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan.

“Tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 113 về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA. Bên cạnh đó, Bộ đang chuẩn bị trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành Hiệp định CPTPP về đấu thầu, trong đó có quy định riêng đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho biết, để phát huy tối đa lợi ích của Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA, Bộ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

Cụ thể, Bộ xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 3 luật: Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để các luật này được thi hành đầy đủ từ ngày 1/1/2020. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh và đề xuất phương án hoàn thiện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật. Đơn giản hóa và minh bạch hóa điều kiện gia nhập thị trường cho các DN, trong đó có DN có vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh nói chung và điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài nói riêng. Đồng thời, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU; Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU.

Thứ ba là đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp.

“Đây một trong các giải pháp quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành công của việc thi hành Hiệp định”, Bộ trưởng nói.

Theo đó, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 02 của Chính phủ; Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN; Nghị quyết số 68 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Để hỗ trợ và nâng cao sức cạnh tranh của các DN Việt Nam, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời khẩn trương đưa vào vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia với đầy đủ công năng kỹ thuật và thể chế vượt trội để hỗ trợ các DN nhỏ và vừa khởi nghiệp, sáng tạo.

Bên cạnh đó, Bộ đang xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ DN thực hiện Chương trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, nhóm giải pháp thứ 4 là xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát, phòng ngừa tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư theo hướng nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của công tác thi hành và giám sát thi hành pháp luật nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh với nhà đầu tư nước ngoài; thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ sau đầu tư, giải quyết nhanh chóng, kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, tránh phát sinh thành tranh chấp giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết tranh chấp tại trọng tài, tòa án và hoạt động thi hành phán quyết trọng tài cũng như tăng cường giám sát thực thi ở cấp cơ sở để đảm bảo các chính sách tiến bộ về cải thiện môi trường kinh doanh được triển khai có hiệu quả, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế cảnh báo sớm để phòng ngừa tranh chấp đầu tư.

Trong khuôn khổ EVFTA, Bộ KH&ĐT chủ trì đàm phán cam kết về mở cửa thị trường đầu tư và mua sắm của Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ cũng chủ trì đàm phán, trình các cấp có thẩm quyền phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU./.