275 tỷ đồng mua vật tư năm 2022 - 2023 tại Bệnh viện Quân y 354

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Quân y 354 đang phát hành hồ sơ mời thầu 3 gói thầu thuộc Kế hoạch mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2022 - 2023 với tổng dự toán 275,171 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là, Gói thầu số 09 Mua sắm vật tư tiêu hao (97,121 tỷ đồng); Gói thầu số 10 Mua sắm vật tư can thiệp mạch (61,778 tỷ đồng) và Gói thầu số 11 Mua sắm vật tư phương tiện kết xương (116,27 tỷ đồng).

Ba gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi, dự kiến đóng/mở thầu vào ngày 3/1/2023. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư