(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 11 năm 2021, Chính phủ ký kết 2 hiệp định với Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trong đó có 1 hiệp định thỏa thuận vay trị giá khoảng 27,6 triệu USD và 1 thỏa thuận viện trợ trị khoảng giá 1,7 triệu USD. Lũy kế 11 tháng, Chính phủ đã ký kết 3 hiệp định vay, tổng trị giá khoảng 375 triệu USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về rút vốn, trong tháng 11 năm 2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 171,3 triệu USD. Lũy kế 11 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 1.330,4 triệu USD, tương đương khoảng 30.720 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch cả năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó cấp phát khoảng 995 triệu USD (22.965 tỷ đồng, 68% kế hoạch), cho vay lại khoảng 336 triệu USD (7.755 tỷ đồng, 45% kế hoạch).

Trong tháng 11/2021, số tiền trả nợ của Chính phủ là khoảng 6.969 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ khoảng 309.709 tỷ đồng, đạt 84,6% kế hoạch.