Yếu kém trong quản lý đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh

(BĐT) - Kết quả công bố mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi Trường cho thấy, sau nhiều lần sắp xếp, kiểm kê đất đai đến tháng 9/2015, tổng diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh là 8.879.479 ha.

Kết quả công bố mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi Trường (TN&MT) cho thấy, sau nhiều lần sắp xếp, kiểm kê đất đai đến tháng 9/2015, tổng diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh là 8.879.479 ha.
Kết quả công bố mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi Trường (TN&MT) cho thấy, sau nhiều lần sắp xếp, kiểm kê đất đai đến tháng 9/2015, tổng diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh là 8.879.479 ha.
Yếu kém trong quản lý đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh. Ảnh Internet
Yếu kém trong quản lý đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh. Ảnh Internet

Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh vừa được tổ chức cho thấy trong quá trình phát triển, việc giao đất cho các nông, lâm trường hoặc các nông, lâm trường bàn giao đất về cho địa phương diễn ra thường xuyên nên quy mô diện tích đất của các nông, lâm trường luôn thay đổi qua các thời kỳ. Chỉ tính từ năm 1986, hệ thống nông, lâm trường quốc doanh được phân bố khắp cả nước với 870 nông, lâm trường quản lý 7,5 triệu ha đất, bằng 23,2% diện tích tự nhiên của cả nước. Trong tổng diện tích đất 8.879.479 ha có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, đã bàn giao về cho các địa phương quản lý từ 2005 đến nay là 963.480 ha và đất nông, lâm nghiệp còn quản lý, sử dụng là 7.915.999 ha.

Đáng chú ý là trong số 7.915.999 ha đất nông, lâm nghiệp còn quản lý, sử dụng, có 7.403.251 ha sử dụng để tự tổ chức sản xuất; 42.510 ha sử dụng để liên doanh, liên kết; 508 ha sử dụng để góp vốn sản xuất, kinh doanh; 14.629 ha đang cho thuê, cho mượn chưa được thu hồi; 404.616 ha sử dụng vào mục đích khác hoặc chưa sử dụng; 50.485 ha đang bị tranh chấp, lấn chiếm.

Theo Bộ TN&MT, công tác thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất và xử lý kết quả thanh tra tại 123 nông, lâm trường và các công ty chuyển đổi từ các nông, lâm trường tại 53 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương từ 2012 đến nay cho thấy tình trạng quản lý đất đai còn thiếu chặt chẽ, tranh chấp đất đai, vi phạm pháp luật về đất đai còn khá phổ biến dưới nhiều hình thức.      

Chuyên đề