Xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Nguyễn Dương Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Lương Văn Cầu, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái ảnh 1

Ông Nguyễn Dương Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Nguyễn Dương Thái, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Buông lỏng quản lý, điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cũng trong ngày 20/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 624-QĐNS/TW ngày 17/9/2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật về đảng.

Ông Lương Văn Cầu trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND Tỉnh, UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 622-QĐNS/TW ngày 17/9/2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng.

Xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái ảnh 2

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND Tỉnh, UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Tỉnh.

Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát để một số tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư