(BĐT) - Phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số doanh nghiệp (DN) chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương vừa diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 9/9 họp bàn xem xét về phương án xử lý 3 dự án: Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ, Nhà máy Thép Việt Trung, Nhà máy Thép Thái Nguyên giai đoạn 2.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, đây là công việc rất khó khăn, phức tạp trong khi thời gian còn lại rất ít, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương và thành viên Ban chỉ đạo phải thực sự phát huy trách nhiệm, nhất là các chủ đầu tư dự án, chủ DN trong xử lý các dự án, DN yếu kém, chậm tiến độ thuộc Ban chỉ đạo theo dõi, xử lý.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, ngân hàng đề cao trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với 12 dự án, DN yếu kém, chậm tiến độ. Các chủ đầu tư dự án, các DN có dự án DN yếu kém, chậm tiến độ phải đề xuất các phương án khả thi, thẩm quyền xử lý và thời hạn xử lý. Phương châm xử lý là DN và chủ đầu tư phải chủ động, tự chịu trách nhiệm xử lý theo nguyên tắc, cơ chế thị trường, Nhà nước không cấp thêm vốn vào dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN phải làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, cũng là vai trò của Cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu các tập đoàn, tổng công ty liên quan đến 12 dự án nhằm kịp thời tham mưu, tổng hợp cho Ban chỉ đạo để xác định rõ các vấn đề cần xử lý và nêu rõ quan điểm của mình.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, thành viên Ban chỉ đạo tăng cường trách nhiệm phối hợp, có ý kiến đầy đủ, đúng hạn để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN tổng hợp, tham mưu kịp thời. Các vấn đề vướng mắc, khó khăn cần được phản ánh kịp thời tới Ban chỉ đạo kèm theo phương án xử lý rõ ràng, nêu rõ cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

“Chính phủ, Ban chỉ đạo không làm thay công việc của DN, trách nhiệm chính thuộc về các tập đoàn, tổng công ty và DN cần chủ động làm việc với các đối tác, từng bước có các phương án xử lý về tài chính, giảm lỗ”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ. Theo đó, trên cơ sở đề xuất của DN, các bộ ngành đánh giá kỹ việc phục hồi sản xuất của DN để có cơ sở xem xét việc đưa 3 dự án trên ra khỏi diện theo dõi.