(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được UBND quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) phê duyệt, trong 19 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Phúc Tân thì có tới 14 gói thực hiện chỉ định thầu.
Xây Trường Tiểu học Phúc Tân (Hà Nội): Chỉ định 14 trong số 19 gói thầu

Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Phúc Tân có tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 68,766 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng từ nguồn ngân sách quận Hoàn Kiếm.

Các gói thầu được chỉ định thầu chủ yếu là các gói thầu tư vấn như: Lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (không bao gồm phòng cháy chữa cháy - PCCC); Lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu Thi công và cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC; Lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán; Lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị; Thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (không bao gồm PCCC); Kiểm toán...

Riêng Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị mua sắm tập trung, việc lựa chọn nhà thầu sẽ thực hiện theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội.

4 gói thầu còn lại được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi là: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (không bao gồm PCCC); Thi công và cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC; Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán; Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Về thời gian lựa chọn nhà thầu, hầu hết các gói thầu đều tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý III và quý IV/2017. Riêng Gói thầu Kiểm toán thực hiện vào quý II - III/2019.