(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai đoạn Ninh Bình đến Nam Định thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh theo hình thức PPP trong giai đoạn 2017 - 2021.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, tiếp thu ý kiến các bộ, thực hiện đánh giá đầy đủ về sự cần thiết, nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn lực, trên cơ sở thống nhất về quy mô phân kỳ đầu tư, bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định và các bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai đầu tư tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 2136/TTg-KTN ngày 28/11/2016.