(BĐT) -  Ngày 26/3 tới, Công ty CP Viễn thông VTC (mã chứng khoán: VTC) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 4/2021. Thời gian, địa điểm và nội dung đại hội sẽ được Công ty thông báo sau trong thư mời họp.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 27/4/2021.

Như vậy, với hơn 4,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 4,95 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 428,76 tỷ đồng, giảm 34,39% so với năm trước đó và hoàn thành 85,75% mục tiêu đề ra (500 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt xấp xỉ 11,4 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch (12 tỷ đồng). Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 dự kiến ở mức 12% bằng tiền mặt.