(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư Khu công nghiệp (KCN) Đông Bình, thị xã Bình Minh - giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư dự kiến 223 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước.
Vĩnh Long phê duyệt Dự án xây dựng Khu tái định cư KCN Đông Bình với mức đầu tư dự kiến 223 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Vĩnh Long phê duyệt Dự án xây dựng Khu tái định cư KCN Đông Bình với mức đầu tư dự kiến 223 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Phát triển kết cấu hạ tầng KCN Đông Bình, phát triển khu dân cư, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đây là dự án nhóm B, diện tích đất triển khai khoảng 90.000m2, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025…