Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị/doanh nghiệp.

Hiện nay, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang thực hiện lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu một số hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho công tác chuyên môn của Viện. Trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá theo danh mục cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Đường link gói thầu

01

Thuê trang thiết bị tổ chức tư vấn trực tiếp và thực hiện các clip tư vấn.

https://vienhuyethoc.vn/wp-content/uploads/2023/08/Th%C6%B0-m%E1%BB%9Di-ch%C3%A0o-gi%C3%A1-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-quay-phim-ph%E1%BB%A5c-v%E1%BB%A5-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-chuy%C3%AAn-m%C3%B4n.pdf

02

Thanh lý giường bệnh nhân.

https://vienhuyethoc.vn/wp-content/uploads/2023/08/Thu-moi-chao-gia-thanh-ly-giuong-benh.pdf

03

Thư mời chào giá: Dầu ăn, mì chính.

https://vienhuyethoc.vn/thu-moi-chao-gia-cap-nhat-tu-ngay-22-25-8-2023/

04

Thư mời chào giá: Nước khoáng.

https://vienhuyethoc.vn/thu-moi-chao-gia-cap-nhat-tu-ngay-22-25-8-2023/

05

Thư mời chào bộ van điện từ cho máy tăng hạ nhiệt độ theo chương trình.

https://vienhuyethoc.vn/thu-moi-chao-gia-cap-nhat-tu-ngay-22-25-8-2023/

06

Thư mời chào giá 02 danh mục hoá chất làm xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu.

https://vienhuyethoc.vn/thu-moi-chao-gia-cap-nhat-tu-ngay-22-25-8-2023/

07

Thư mời chào giá cho gói thầu mua sắm vật tư y tế lần 3 năm 2023.

https://vienhuyethoc.vn/thu-moi-chao-gia-cap-nhat-tu-ngay-22-25-8-2023/

08

Thư mời chào giá mua sắm lam kính dùng cho máy kéo nhuộm lam tự động.

https://vienhuyethoc.vn/thu-moi-chao-gia-cap-nhat-tu-ngay-22-25-8-2023/

09

Thư mời chào giá mua sắm Bi từ và Cóng đo quang cho xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu.

https://vienhuyethoc.vn/thu-moi-chao-gia-cap-nhat-tu-ngay-22-25-8-2023/

10

Thư mời chào giá mua sắm Cóng phản ứng (Cuvettes) cho máy Liaison XL.

https://vienhuyethoc.vn/thu-moi-chao-gia-cap-nhat-tu-ngay-22-25-8-2023/

1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

2. Thời hạn gửi báo giá: Chi tiết xem tại đường link từng gói thầu.

3. Yêu cầu báo giá:

- Về giá: Giá theo thị trường đã bao gồm thuế VAT.

- Về khối lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật và các điều khoản khác chi tiết xem tại đường link từng gói thầu.

4. Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. (đối với trường hợp gửi bưu điện, thời gian Viện nhận được báo giá phải trước thời hạn gửi báo giá).

5. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Văn thư (phòng 132), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đ/c: Đường Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).

Kính đề nghị Quý đơn vị/doanh nghiệp quan tâm, gửi báo giá đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Trân trọng thông báo.

Chuyên đề