(BĐT) - Kết quả đánh giá hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang vừa được công bố cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Sun Times là nhà đầu tư duy nhất đạt năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được xây dựng trên diện tích 42,56 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 5.500 người. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) là 729,222 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2) là 99,3 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Sun Times cũng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án. Công ty được thành lập ngày 28/5/2020 tại TP. Tuyên Quang, vốn điều lệ là 130 tỷ đồng.