(BĐT) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc lựa chọn tư vấn lập thiết kế cơ sở nhà ga hành khách giai đoạn 1 - Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong quá trình tổ chức thi tuyển, Hội đồng đánh giá xếp hạng đã chọn 3 phương án thiết kế kiến trúc dự án lần lượt là phương án LT-07 (Lá dừa nước) của Liên danh tư vấn Singapore - Việt Nam - Nhật Bản; phương án LT-03 (Bông Sen) của tư vấn Hàn Quốc; phương án LT-04 (Nội thất tre) của Liên danh tư vấn Nhật Bản - Pháp.

Theo ACV, phương án LT-03 (Bông sen) là phù hợp nhất, đồng thời tách báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành 2 gói thầu, trong đó Gói thầu Tư vấn lập thiết kế cơ sở nhà ga được tiến hành chỉ định thầu và Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với cả Dự án (không bao gồm phần nhà ga hành khách) được tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ACV với vai trò là chủ đầu tư Dự án chủ động tổ chức đàm phán với đơn vị trúng tuyển phương án kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm cơ sở để triển khai các thủ tục theo quy định...