(BĐT) - Trước đây, toàn bộ trạm biến áp 110kV và hệ thống đường dây cao thế của Tổng công ty Điện lực TP.HCM được sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ 3 năm/lần. Giờ đây, bằng công nghệ bảo trì, bảo dưỡng mới theo tình trạng thiết bị, những bất thường của thiết bị đang vận hành được phát hiện kịp thời và chủ động đưa ra kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng nhằm ngăn ngừa sự cố.
Công nhân bảo trì định kỳ đường dây cao thế

Công nhân bảo trì định kỳ đường dây cao thế

Chẩn đoán “bệnh” thông qua chỉ số “sức khỏe” của thiết bị

Sửa chữa, bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM) là phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng theo điều kiện hay dựa trên tình trạng của thiết bị. Chiến lược sửa chữa, bảo dưỡng sẽ được đề xuất thực hiện dựa trên việc phân tích tình trạng thiết bị thông qua nhật ký, thông số vận hành trong lịch sử, dữ liệu tình trạng thiết bị thu thập qua quá trình kiểm tra/thử nghiệm định kỳ.

Khi đưa vào áp dụng công nghệ CBM, các hạng mục kiểm tra, thử nghiệm sẽ được phân loại thực hiện ở 3 cấp độ. Trong đó, cấp độ 1 là các hạng mục được thực hiện online, không cần phải gián đoạn cung cấp điện khách hàng; cấp độ 2 phải sử dụng các giải pháp cấp điện bổ sung, hỗ trợ thay thế hoặc ngưng cung cấp điện để thực hiện; cấp độ 3 là các hạng mục phân tích và chẩn đoán chuyên sâu hơn khi cần thiết. Một bộ chỉ số sức khoẻ (CHI) của mỗi thiết bị được chấm điểm sau khi thực hiện 3 cấp độ trên, từ đó có kết quả “khám bệnh” cho từng thiết bị và đưa ra các hành động “chữa bệnh” tương ứng cũng như thời gian “tái khám” tiếp theo, hoặc đưa ra cảnh báo thay thế ngay tuỳ theo tình trạng và mức độ quan trọng của thiết bị.

Theo ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), mục tiêu cốt lõi của phương pháp CBM là phát hiện và ghi nhận những dữ liệu dựa trên điều kiện thực tế của thiết bị; làm tiền đề cho việc phân tích và đưa ra các chiến lược bảo dưỡng, thay thế chủ động trước khi có sự cố xảy ra gây hư hỏng thiết bị.

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

EVNHCMC đã triển khai thí điểm phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng CBM từ năm 2020, đến nay đã áp dụng đối với tất cả vật tư thiết bị thuộc lưới 110kV. Đồng thời, cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện vào chương trình quản lý kỹ thuật (PMIS) để đánh giá. EVNHCMC cũng hoàn tất giai đoạn thử nghiệm phương pháp này đối với lưới điện 22kV.

Trong quý IV/2021, EVNHCMC sẽ triển khai thử nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ vật tư thiết bị 110kV và 22kV theo tình trạng vận hành CBM. EVNHCMC đã ban hành hướng dẫn phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng vật tư thiết bị từ 110kV trở xuống theo tình trạng vận hành CBM.

Ông Luân Quốc Hưng cho biết, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng theo thời gian (3 năm/1 lần) như trước đây ít cân nhắc điều kiện thực tế của thiết bị khi lập kế hoạch và bảo trì, dẫn tới lãng phí khi đến hạn bảo dưỡng mà thiết bị vẫn còn trong trạng thái vận hành tốt. Ngược lại, sẽ bị động trong việc bố trí nguồn lực nếu chẳng may thiết bị chưa đến hạn sửa chữa lại phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Với phương pháp CBM, việc bảo trì chỉ tiến hành khi cần thiết, không để xảy ra trường hợp suy giảm khả năng vận hành hoặc sự cố, loại bỏ phương án bảo trì định kỳ tốn kém và giảm đáng kể xác suất hư hỏng thiết bị. Phương pháp này còn có nhiều ưu điểm như: giảm chỉ số SAIDI (thời gian mất điện trung bình của lưới điện); linh hoạt và chủ động trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị…, qua đó tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.