Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre kính mời các công ty có năng lực cung ứng tham gia báo giá gói thầu: Mua vật tư, sinh phẩm, hoá chất và trang thiết bị y tế năm 2023.

Mục đích: mời các đơn vị chào giá, làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch gói thầu.

Báo giá scan gửi trước qua email: tomuasamcdc@gmail.com; file giấy có đóng dấu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 230 Nguyễn Văn Tư, Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Hạn chót nhận báo giá: 15 giờ 00 ngày 09/6/2023.

Tải tài liệu đính kèm

Chuyên đề