TP.HCM thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 600 triệu đồng

600 triệu đồng là mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của hơn 261.000 lao động làm việc tại hơn 1.200 doanh nghiệp ở TP.HCM...

* Thưởng Tết dương lịch cao nhất 2 tỉ đồng

600 triệu đồng là mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của hơn 261.000 lao động làm việc tại hơn 1.200 doanh nghiệp ở TP.HCM, theo khảo sát về tiền lương năm 2015, kế hoạch thưởng tết năm 2016 của Sở LĐ-TB&XH TP, tính đến ngày 6-1. 

Theo đánh giá của sở, mức tiền thưởng bình quân năm nay tăng không đáng kể so với năm trước, tuy nhiên có đột biến ở những mức thưởng cao. Kết quả khảo sát cho thấy mức tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm nay là 600 triệu đồng, cao hơn mức 457 triệu đồng năm trước. 

Năm nay mức thưởng Tết dương lịch cao nhất lên đến 2,028 tỉ đồng của một cá nhân thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vượt xa mức 583 triệu đồng năm ngoái. Mức thưởng Tết dương lịch thấp nhất năm nay 134.000 đồng, Tết Nguyên đán thấp nhất 3,088 triệu đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư