(BĐT) - Theo tổng hợp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong phiên giao dịch ngày 18/8, các kỳ hạn đều có khối lượng chào mua, chào bán thể hiện xu hướng mua ròng. Trong đó, kỳ hạn 3 năm có khối lượng chào mua lớn nhất, đạt 2,91 triệu trái phiếu.

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 9 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 3 - 5 năm, 5 năm, 7 năm, 7-10 năm và 15 năm với tổng khối lượng thực hiện đạt hơn 40,77 triệu trái phiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 18/8, lãi suất chào tại các kỳ hạn 1 năm và 15 năm tăng 1 điểm và 2 điểm cơ bản, các kỳ hạn còn lại giảm hoặc không đổi so với các phiên trước đó.