(BĐT) - Không chỉ được mua cổ phiếu phát hành thêm từ Công ty CP Tập đoàn Hapaco với giá ưu đãi, Chủ tịch HĐQT Hapaco Vũ Dương Hiền và 3 người con còn có thể thu về khoảng 340 tỷ đồng từ việc bán cổ phần Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green cho chính Hapaco.
Gia đình Chủ tịch HĐQT Hapaco Vũ Dương Hiền hiện nắm giữ hơn 14 triệu cổ phần Hapaco, tương đương 25% vốn điều lệ. Ảnh: Phú An

Gia đình Chủ tịch HĐQT Hapaco Vũ Dương Hiền hiện nắm giữ hơn 14 triệu cổ phần Hapaco, tương đương 25% vốn điều lệ. Ảnh: Phú An

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Hapaco vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, Công ty sẽ chào bán hơn 55,47 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần có quyền mua 1 cổ phần mới). Mức giá này thấp hơn so với thị giá 14.400 đồng/cổ phần của Hapaco đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Tính đến cuối tháng 7/2021, Chủ tịch HĐQT Vũ Dương Hiền cùng 3 người con đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Hapaco là Vũ Xuân Thủy, Vũ Xuân Cường, Vũ Xuân Thịnh nắm giữ hơn 14 triệu cổ phần Công ty, tương đương 25% vốn điều lệ. Như vậy, nếu đăng ký mua cổ phần phát hành thêm, họ sẽ phải bỏ ra hơn 140 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ, Đại hội đồng cổ đông Hapaco cũng thông qua phương án sử dụng số vốn huy động trên. Cụ thể, Công ty sẽ dùng 480 tỷ đồng để mua lại 24 triệu cổ phần Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green từ các cổ đông hiện hữu. Tính ra, Hapaco sẽ phải bỏ ra 20.000 đồng cho 1 cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green. Mức giá này được tính dựa trên giá trị tài sản của Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green và tham khảo chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon phát hành.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green được thành lập tháng 4/2014 với vốn điều lệ đăng ký 360 tỷ đồng. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 526 tỷ đồng. Trong đó, Hapaco và công ty con là Công ty CP Giấy Hải Phòng Hapaco sở hữu gần 19,5 triệu cổ phần (tương đương 195 tỷ đồng), chiếm 37,05% vốn điều lệ. Các cổ đông còn lại thuộc gia đình Chủ tịch HĐQT Hapaco, trong đó, ông Vũ Dương Hiền sở hữu 24,81 triệu cổ phần (chiếm 47,17% vốn điều lệ), Vũ Xuân Thịnh sở hữu 2 triệu cổ phần, Vũ Xuân Thủy sở hữu 2,9 triệu cổ phần, Vũ Xuân Cường sở hữu 3,4 triệu cổ phần.

Hapaco dự định sẽ mua lại 24 triệu cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green từ ông Hiền và 3 người con. Sau khi giao dịch hoàn tất, Hapaco sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại bệnh viện này lên 79,28%.

Như vậy, trong trường hợp gia đình Chủ tịch Hapaco đăng ký mua cổ phần phát hành thêm từ Hapaco, số tiền họ phải bỏ ra khoảng 140 tỷ đồng. Sau đó Hapaco sẽ bỏ tiền để mua lại cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green từ chính gia đình Chủ tịch Hapaco với tổng giá trị 480 tỷ đồng. Sau khi giao dịch hoàn thành, gia đình ông Hiền sẽ thu về khoảng 340 tỷ đồng, giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại Hapaco và vẫn có tầm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Bệnh viện Quốc tế Green.

Ngoài việc mua lại cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green, Hapaco cũng dự kiến sử dụng số tiền từ đợt huy động này để mua 7,4 triệu cổ phần phát hành thêm từ Bệnh viện Quốc tế Green trong quý III - IV/2021 với giá chỉ 10.000 đồng/cổ phần. Số còn lại để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Về tình hình kinh doanh của Bệnh viện Quốc tế Green, doanh thu năm 2020 đạt hơn 147 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 27,4 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2020 là 635,9 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 377,68 tỷ đồng.