Thủ tướng yêu cầu chấm dứt bỏ hoang trụ sở sau sáp nhập huyện, xã

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030.
Rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở các cơ quan, đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp
Rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở các cơ quan, đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp

Công điện nêu rõ, trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức.

Để khắc phục, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các tỉnh thành rà soát, đánh giá hiện trạng trụ sở công chưa sử dụng hiệu quả để có phương án sắp xếp và báo cáo trước ngày 30/9.

Đồng thời, cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương.

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các bộ, cơ quan khác ở Trung ương có trụ sở cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 nay không có nhu cầu sử dụng khẩn trương chuyển giao các trụ sở, nhà đất cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sắp xếp, quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ phối hợp với địa phương lập phương án sắp xếp trụ sở tại những nơi dự kiến sáp nhập giai đoạn 2023 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao xây dựng quy định mới tạo thuận lợi xử lý tài sản, trụ sở cơ quan sau sáp nhập, rút ngắn thời gian để tránh hư hỏng, xuống cấp. Đồng thời, Bộ cần khắc phục vướng mắc trong bán đấu giá trụ sở, tài sản công dôi dư.

Chuyên đề