(BĐT) - Cuộc họp Thường trực Chính phủ về phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) diễn ra ngày 26/5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Cứ 1% tăng trưởng của 4 vùng kinh tế trọng điểm sẽ làm GDP của cả nền kinh tế tăng 0,61%. Ảnh: Lê Tiên

Cứ 1% tăng trưởng của 4 vùng kinh tế trọng điểm sẽ làm GDP của cả nền kinh tế tăng 0,61%. Ảnh: Lê Tiên

Tại cuộc họp, Bộ KH&ĐT thông tin, trong giai đoạn 2011 - 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 4 vùng KTTĐ bình quân mỗi năm tăng 7,25%. Quy mô GRDP của toàn bộ 24 địa phương thuộc 4 vùng KTTĐ so với GDP của cả nước ở mức trên 70%.

Hà Nội và TP.HCM là 2 cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đóng góp vào tăng trưởng chung cả nước bình quân năm trong giai đoạn 2011 - 2019 tương ứng đạt 13,08% và 19,9%. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, cứ 1% tăng trưởng của 4 vùng KTTĐ sẽ làm GDP của toàn bộ nền kinh tế tăng 0,61%, trong đó vùng KTTĐ Bắc Bộ và phía Nam là 2 vùng có tác động lớn nhất.

Sau khi lắng nghe báo cáo và nhiều ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nằm trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần các tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ phải đi đầu trong phục hồi phát triển kinh tế sau dịch, đặc biệt là thu hút đầu tư của các tập đoàn lớn, các công ty xuyên quốc gia có năng lực công nghệ hàng đầu, đứng đầu các chuỗi giá trị.

Để cơ cấu lại kinh tế vùng, thu hút đầu tư, Thủ tướng đề nghị các hội đồng vùng, từng địa phương tận dụng cơ hội từ việc đã kiểm soát, chống dịch Covid-19 thành công, đi trước các nước để thu hút đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vùng KTTĐ, nhất là các trung tâm kinh tế, phải là những điểm thu hút đầu tư, đón đầu dòng dịch chuyển vốn đầu tư khu vực và toàn cầu.