(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa tổ chức Lễ thông luồng kỹ thuật Dự án Đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu tại xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Tuyến luồng sông Hậu được thiết kế cho tàu 10.000 tấn đầy tải, tàu 20.000 tấn giảm tải. Ảnh: Phan Tứ

Tuyến luồng sông Hậu được thiết kế cho tàu 10.000 tấn đầy tải, tàu 20.000 tấn giảm tải. Ảnh: Phan Tứ

Công trình được đầu tư, cải tạo có tổng chiều dài là 46,5 km, bao gồm 4 đoạn: đoạn sông Hậu dài 12,1 km (tính từ kênh Quan Chánh Bố về phía thượng lưu sông Hậu), đoạn kênh Quan Chánh Bố hiện hữu dài 19,2 km, đoạn kênh Tắt dài 8,2 km đào mới thông ra biển và đoạn kênh biển dài 7 km.

Tuyến luồng được thiết kế cho tàu 10.000 tấn đầy tải, tàu 20.000 tấn giảm tải và các tàu biển có thông số kỹ thuật phù hợp ra vào sông Hậu, đáp ứng thông qua lượng hàng hóa tổng hợp 21,0 - 22,0 triệu tấn/năm và hàng container 450.000 - 500.000 TEU/năm cho giai đoạn đến năm 2020. Bên cạnh đó, Dự án còn hình thành bể cảng tại khu vực cửa kênh Tắt, Trà Vinh và phối hợp với Dự án Xây dựng cảng của Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 9.781 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác, được chia làm 2 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 (2013 - 2015) là giai đoạn thông luồng kỹ thuật với kinh phí khoảng 7.555,7 tỷ đồng và giai đoạn 2 (2015 - 2017) là hoàn thành các hạng mục còn lại, kinh phí khoảng 2.225,5 tỷ đồng.