Thanh Hóa: Tìm tổ chức đấu giá 23 lô đất ở tại huyện Thiệu Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  UBND huyện Thiệu Hóa đang trong quá trình lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá các lô đất ở khu Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm .
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo của UBND huyện Thiệu Hóa, có 23 lô đất ở khu Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm đã được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 29/7/2022.

Các lô đất đấu giá có tổng diện tích 2.714,55 m2; giá khởi điểm là hơn 17,65 tỷ đồng. Khu đất trên đã được GPMB sạch và đầu tư hạ tầng cơ sở khu dân cư theo đúng quy hoạch được duyệt.

Mục đích sử dụng đất được duyệt là đất ở nông thôn, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Các lô đất được bán đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp.

Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá 23 lô đất trên sẽ nộp hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc (kể từ ngày đăng thông báo là ngày 9/5/2023). Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thiệu Hóa.

Chuyên đề