Thanh Hóa: Đấu giá quyền sử dụng 55 lô đất khu dân cư tại huyện Quảng Xương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh DVL và Ban quản lý tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất huyện Quảng Xương tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 55 lô đất thuộc khu dân cư thôn Thượng Đình 1, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản bán đấu giá có tổng diện tích đất tổ chức đấu giá là 11.859,6 m2, được phân chia thành 55 lô đất. Khu đất đã có hạ tầng kỹ thuật, vị trí tại MBQH số 3256/QĐ-UBND ngày 9/7/2021 thuộc khu dân cư thôn Thượng Đình 1, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa).

Trong số 55 lô đất đấu giá, có 43 lô đất ở diện tích từ 125 m2 đến 351,3m2/lô. Đơn giá khởi điểm đấu giá là 8,8 triệu đồng 13,2 triệu đồng/m2. 12 lô đất ở biệt thự có diện tích từ 375 m2 đến 395 m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ 8,8 triệu đồng 10,56 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 55 lô đất đấu giá là 118,712 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 16/3 đến 3/4/2023 tại trụ sở của Công ty Đấu giá hợp danh DVL, trụ sở UBND xã Quảng Định và UBND huyện Quảng Xương.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo từng lô đất, theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, 1 vòng duy nhất, trả giá theo 1m2 đất. Thời gian tổ chức công bố giá vào ngày 6/4/2023.

Chuyên đề