(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Sông Công vừa công bố thông báo mời sơ tuyển Dự án Khu đô thị Thắng Lợi, TP. Sông Công. Dự án có tổng chi phí thực hiện là 917,898 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Diện tích đất sử dụng cho Dự án khoảng 19,7 ha, thực hiện tại phường Bách Quang, TP. Sông Công. Hồ sơ mời sơ tuyển sẽ được phát hành từ 10/1 - 10/2/2020.

Dự án nhằm cụ thể hoá Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sông Công đến năm 2020 theo Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bách Quang, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 8/8/2014.