(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa sửa đổi, bổ sung quy định về việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP).

Theo đó, các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì tiền gửi tại VBSP là các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng TMCP do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ; nguyên tắc trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt thì tổ chức tín dụng nhà nước không phải thực hiện quy định về duy trì tiền gửi.

Các tổ chức tín dụng nhà nước và VBSP báo cáo kết quả việc duy trì số dư tiền gửi cho NHNN để phục vụ công tác theo dõi, giám sát tình hình thực hiện.