(BĐT) - Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 14 gói thầu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao (nhà thi đấu tổng hợp và một số hạng mục khác) với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết vượt mức trung hạn 2017 - 2020 và xổ số kiến thiết trung hạn 2021 - 2025.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, có 5 gói thầu được đấu thầu rộng rãi và 9 gói thầu được chỉ định thầu. 5 gói thầu được đấu thầu rộng rãi gồm: Gói thầu số 08: tư vấn giám sát thi công (giá gói thầu 1,8 tỷ đồng; đấu thầu quý II/2020); Gói thầu số 12: san lấp mặt bằng (giá gói thầu 18,8 tỷ đồng; đấu thầu quý II/2020); Gói thầu số 13: xây dựng nhà thi đấu (giá gói thầu 64,8 tỷ đồng; đấu thầu quý III/2020); Gói thầu số 14: các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (giá gói thầu 11,3 tỷ đồng; đấu thầu quý III/2021); Gói thầu số 09: Kiểm toán công trình (giá gói thầu 0,8 tỷ đồng; đấu thầu quý III/2022).