(BĐT) - UBND tỉnh Bình Thuận mới đây ban hành văn bản thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền hơn 720 triệu đồng từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh này đối với khoản chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án giai đoạn 2013 - 2016.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận. Ảnh Internet

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận. Ảnh Internet

Theo Quyết định 2249/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở GTVT tỉnh này trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 15/9/2020) có trách nhiệm chuyển số tiền vào tại khoản tạm giữ của Sở Tài chính.

Quyết định thu hồi tiền của UBND tỉnh Bình Thuận được đưa ra sau khi thực hiện thanh tra các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình tuyến đường tránh Quốc lộ 55 đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư giai đoạn 2013 - 2016.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận xác định: “Trong giai đoạn 2013 - 2016, Sở GTVT (chủ đầu tư) ban hành các Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình và Quyết định phê duyệt chi phí quản lý dự án, xác định phần chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng (chiếm 15% chi phí quản lý dự án) và phần của Ban Quản lý dự án (QLDA) quản lý, sử dụng (chiếm 85% chi phí quản lý dự án) và Trung tâm thực hiện trích chuyển chi phí QLDA này là không có cơ sở, không có quy định tại Mục 2, chương II Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính, chưa có văn bản phân chia nhiệm vụ cụ thể và hợp đồng phân chia chi phí quản lý dự án giữa Sở GTVT và các Ban QLDA; chưa có văn bản xin ý kiến của UBND Tỉnh. Như vậy, việc triển khai thực hiện của Sở GTVT về phê duyệt dự toán, quy định tỷ lệ chi phí quản lý dự án trích nộp về Sở GTVT là chưa chặt chẽ và chưa đủ cơ sở để thực hiện”.

UBND tỉnh Bình Thuận xác định “trách nhiệm để xảy ra thiếu sót nêu trên là của Sở GTVT và tổ chức, cá nhân có liên quan trong giai đoạn năm 2013 - 2016”.

Trên cơ sở kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở GTVT tải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền…; Giao Giám đốc Sở Tài chính rà soát và đề xuất phương án xử lý tài chính đối với khoản kinh phí quản lý dự án đã được trích và sử dụng của Sở GTVT giai đoạn 2013 - 2016 theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế