(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 19 gói thầu thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Bảo Ninh và đấu nối. Dự án có tổng mức đầu tư là 176,164 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, 17/19 gói thầu thuộc Dự án sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm 2020 và 2 gói thầu còn lại sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong năm 2021. Có 7 gói thầu bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020; 5 gói thầu trong quý II/2020; 1 gói thầu trong quý III/2020; 4 gói thầu trong quý IV/2020.

Một số gói thầu đáng lưu ý của Dự án là Gói thầu CPC-BaoNinh-W01 Thi công xây dựng và thí nghiệm phần đường dây công trình TBA 110kV Bảo Ninh và đấu nối (50,062 tỷ đồng), Gói thầu CPC-BaoNinh-G02 Cung cấp thiết bị nhất thứ, nhị thứ, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin (24,83 tỷ đồng)...