Công ty CP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với doanh thu tăng gần 6%. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn 13%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 3%, còn 370 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng lớn trong các chi phí chính. Trong quý 3, chi phí bán hàng tăng 3% lên 170 tỷ đồng, dù công ty đã tiết giảm 10 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo. Lợi nhuận sau thuế giảm 15%, còn 117,5 tỷ đồng do các chi phí trong kỳ đều tăng, trong khi lợi nhuận gộp giảm. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ quý I/2015.

Quý 3: Dược Hậu Giang báo lãi thấp nhất 4 năm ảnh 1

Nguồn: Tổng hợp.

Lũy kế 9 tháng, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần là 2.617 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%. Lợi nhuận sau thuế là 427 tỷ đồng, giảm 5%. Năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 3.943 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 754 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty hoàn thành 66% chỉ tiêu doanh thu và 64% chỉ tiêu lợi nhuận.

EPS lại tăng 3% so với cùng kỳ ở mức thấp hơn do năm ngoái công ty trích lập ít hơn cho quỹ khen thưởng phúc lợi, đạt 3.153 đồng/cổ phiếu, tăng

Tính đến 30/9, tổng tài sản là 3.927 tỷ đồng, tăng hơn 6%, chủ yếu từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (1.363,5 tỷ đồng), chiếm 35%. Trong đó, toàn bộ là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3 tháng đến 12 tháng. Hàng tồn kho giảm 20 tỷ đồng, còn 871 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả là 753 tỷ đồng, chủ yếu là từ các khoản vay ngân hàng. Tuy nhiên, các khoản này đã giảm 41% cùng kỳ, còn 231 tỷ đồng.

Quý 3: Dược Hậu Giang báo lãi thấp nhất 4 năm ảnh 2

Nguồn: BCTC Quý 3/2019.

Theo NDH