(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư tại phường Hà Khẩu (khu dân cư Khu 7 phường Hà Khẩu), TP. Hạ Long.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khu dân cư này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 24/2/2017. UBND tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh 2 nội dung trong Quyết định số 568/QĐ-UBND.

Một là điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án trong năm 2021. Lý do là hiện Dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hai là điều chỉnh về nội dung chưa quy định thời gian hoạt động của Dự án. Theo đó, Quyết định số 1487/QĐ-UBND nêu rõ thời gian hoạt động của Dự án tối đa là 10 năm.