Quảng Ninh: Đấu giá đất khu cơ quan và dân cư trung tâm thị trấn Đầm Hà

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh đang tổ chức đấu giá quyền sử dụng 43 ô đất tại các khu cơ quan và dân cư trung tâm thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Quyền sử dụng 43 ô đất có tổng diện tích là 3.607,40 m2 (Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân) tại điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu cơ quan và dân cư trung tâm thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Các lô đất có diện tích từ 72,5 - 100,1 m2/lô. Đơn giá khởi điểm là 15,4 - 18,5 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm mỗi lô đất đấu giá từ 1,11 - 1,61 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 57,293 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (trừ trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016).

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 6 - 23/12/2022. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là các ngày 23/12/2022, ngày 26/12/2022 và đến 11 giờ 30 phút ngày 27/12/2022.

Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian đấu giá tài sản (công bố giá) vào ngày 28/12/2022 tại trụ sở UBND thị trấn Đầm Hà.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư