Quảng Ninh: Đấu giá 43 ô đất tại thị trấn Đầm Hà

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 43 ô đất tại các khu cơ quan và dân cư trung tâm thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) với tổng giá khởi điểm 57,293 tỷ đồng.
Một góc Thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh
Một góc Thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

Theo thông báo, 43 ô đất được đưa ra đấu giá có tổng diện tích là 3.607,4 m2 (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân) tại điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Các khu cơ quan và dân cư trung tâm thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh).

Các ô đất đấu giá có diện tích từ 72,5-100,1 m2/ô đất. Đơn giá khởi điểm từ 15,4 triệu đồng đến 18,564 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 43 ô đất đấu giá là 57,293 tỷ đồng.

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 21/7/2022 đến ngày 09/8/2022.

Thời gian xem tài sản từ ngày 25/7/2022 đến ngày 27/7/2022 (trong giờ hành chính) tại các ô đất đấu giá thuộc các khu cơ quan và dân cư trung tâm thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian công bố giá vào ngày 12/8/2022 tại trụ sở UBND thị trấn Đầm Hà.

Chuyên đề