(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá quyền sử dụng 33 ô đất thuộc quy hoạch khu dân cư, tái định cư ngã 3 Cầu Sến tại phường Phương Đông, TP. Uông Bí. Tổng giá khởi điểm là 40,792 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

33 ô đất có tổng diện tích 3.448 m2. Đơn giá khởi điểm từ 9,56 - 15,43 triệu đồng/m2. Các ô đất có diện tích từ 96 - 145,6 m2. Với đơn giá, diện tích này, mỗi ô đất đấu giá sẽ có giá khởi điểm từ 1,07 – 1,948 tỷ đồng.

UBND TP. Uông Bí là người có tài sản đấu giá. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Uông Bí là tổ chức được giao xử lý đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian xem tài sản trong các ngày 8, 11 và 12/10/2021.

Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức bán, tiếp nhận, tham khảo hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 27/9 - 11/10/2021. Hồ sơ đấu giá được Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Uông Bí bán, tiếp nhận, tham khảo hồ sơ vào ngày 12/10/2021.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 15/10/2021 tại Hội trường UBND phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Mỗi hộ gia đình chỉ được 1 cá nhân được tham gia đấu giá trong cùng một ô đất. Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật hiện hành.