Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến 2030 đạt từ 27,2 - 37 m2 sàn nhà ở/người dân

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Để đạt được mục tiêu trên, Quảng Ngãi sẽ dành 2.157 ha diện tích đất để triển khai các dự án đầu tư xây dựng các phân khúc nhà ở thương mại và quy hoạch, xây dựng khu đô thị.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Chương trình), đến năm 2025, Quảng Ngãi sẽ phát triển mới 7.651.000 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn Tỉnh lên 40.066.000 m2 sàn. Về diện tích nhà ở, địa phương này phấn đấu đạt 29,9 m2 sàn/người, trong đó, tại khu vực đô thị đạt 35 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 27,2 m2 sàn/người.

Đến năm 2030, Quảng Ngãi phát triển mới 9.764.000 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn Tỉnh lên 49.830.000 m2 sàn.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 33 m2 sàn/người, trong đó, tại khu vực đô thị đạt 37 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 29 m2 sàn/người.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng dự tính giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn mà Tỉnh cần huy động để hoàn thiện xây dựng nhà ở là hơn 53 nghìn tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 67,3 nghìn tỷ đồng.

Theo tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu của Chương trình nhằm phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

Đồng thời, dự báo đáp ứng đầy đủ, phù hợp nhu cầu về nhà ở trên địa bàn Tỉnh về cả số lượng, cơ cấu và chất lượng, nâng cao tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở mới; chú trọng cải thiện chất lượng nhà ở, điều kiện ở góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư