(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 14 gói thầu thuộc Giai đoạn 1 Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường. Tổng mức đầu tư Dự án là 350 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu cho 1 số gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng và thiết bị công trình (giá gói thầu 220,536 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu số 10 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị (giá gói thầu 3,914 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu số 11 - Bảo hiểm công trình (giá gói thầu 0,458 tỷ đồng, chỉ định thầu); Gói thầu số 13 - Kiểm định chất lượng công trình (giá gói thầu 0,3 tỷ đồng, chỉ định thầu)...