Quảng Bình: Đấu giá 72 thửa đất huyện Tuyên Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang lên kế hoạch tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 72 thửa đất thuộc Dự án Phát triển quỹ đất tại thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (đợt 1). Theo đó, đơn vị này đang tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản nêu trên.

Trong thông báo công khai lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa đề nghị các tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư số 02/2022/BTP ngày 8/2/2022 và các tiêu chí khác do Ban quy định.

Hồ sơ nộp đăng ký tham gia gửi tới Phòng Phát triển quỹ đất - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa tính từ ngày thông báo tới ngày 20/3/2023. Ban sẽ không hoàn trả hồ sơ, không thông báo kết quả lựa chọn đối với các tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

Theo tìm hiểu, quyền sử dụng đất ở đối với 72 thửa đất thuộc Dự án Phát triển quỹ đất tại thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (đợt 1) có tổng diện tích là 11.755,0 m2, tổng giá khởi điểm đấu giá là 58,9 tỷ đồng. Diện tích mỗi lô đất từ 143,5 - 262,2 m2/lô. Đơn giá khởi điểm là 600 - 1.500 triệu đồng/lô đất. Mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Chuyên đề