(BĐT) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định về việc giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 08XL Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và vỉa hè đoạn từ Nam Cầu Hùng Vương đến cổng ga hàng không sân bay Tuy Hòa, do UBND TP. Tuy Hòa làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) TP. Tuy Hòa làm Bên mời thầu. 
Vào tháng 11/2017, nhiều hạng mục xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè đoạn đường vào ga hàng không sân bay Tuy Hòa bị tố thi công trước đấu thầu

Vào tháng 11/2017, nhiều hạng mục xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè đoạn đường vào ga hàng không sân bay Tuy Hòa bị tố thi công trước đấu thầu

Gói thầu nhiều lùm xùm này đã được Báo Đấu thầu đề cập trong một loạt bài.

Không công nhận kết quả

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh Phú Yên đã có kết luận về những kiến nghị liên tục của một liên danh nhà thầu khi tham gia Gói thầu. Theo đó, tỉnh Phú Yên  không công nhận KQLCNT mà UBND TP. Tuy Hòa đã phê duyệt vào tháng 6/2018 (đây là KQLCNT cho lần tổ chức đấu thầu thứ hai của Gói thầu).

Trong lần đấu thầu thứ nhất, cả 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đều không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nên chủ đầu tư đã quyết định hủy thầu, đấu thầu lại. Với quyết định nêu trên của UBND tỉnh Phú Yên, một lần nữa, Gói thầu lại bị hủy thầu.

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh, hồ sơ mời thầu (HSMT) của gói thầu này bị cho rằng có nhiều nội dung không phù hợp với các quy định pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, quá trình đánh giá HSDT cũng có quá nhiều kiến nghị của nhà thầu.

Theo KQLCNT do Ban QLDA ĐTXD TP. Tuy Hòa công bố  vào tháng 6/2018, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Hồng Phúc - Công ty CP  Bê tông ly tâm  Nha Trang - Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên. Giá trúng thầu là 32.368.000.000 đồng, giá gói thầu được phê duyệt là 32.651.652.450 đồng.

Trước đó, theo thông báo của Ban QLDA ĐTXD TP. Tuy Hòa vào tháng 1/2018, không có nhà thầu nào được lựa chọn để thực hiện gói thầu nêu trên. Bên mời thầu này đã thông tin rằng cả 3 nhà thầu nộp HSDT đều không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Do mắc phải kiến nghị của các nhà thầu về HSMT, quá trình đánh giá HSDT cũng như KQLCNT, Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên đã thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét kiến nghị của nhà thầu về KQLCNT. Từ ý kiến của Hội đồng tư vấn đấu thầu, tỉnh Phú Yên đã bác bỏ KQLCNT lần này.

Chỉ ra một loạt vi phạm

Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ ra một loạt vi phạm dẫn đến việc không công nhận KQLCNT.

Đầu tiên, HSMT được lập, thẩm định và phê duyệt có một số nội dung không đúng theo quy định hiện hành về đấu thầu. Cụ thể, HSMT có nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa là không đúng quy định của Luật Đấu thầu. HSMT yêu cầu nhân sự chủ chốt phải có hợp đồng lao động với nhà thầu là không đúng với quy định tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, HSMT yêu cầu nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ thuế (không nợ thuế) tính đến thời điểm tháng 2/2018 là không phù hợp với quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

UBND tỉnh Phú Yên cũng chỉ rõ, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình 68) đánh giá HSDT của nhà thầu kiến nghị không căn cứ tiêu chuẩn đánh giá của HSMT được duyệt. Đồng thời, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện việc LCNT có nhiều nội dung không đúng quy định hiện hành về đấu thầu như: không có văn bản làm rõ HSMT theo đề nghị của nhà thầu; thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đến nhà thầu, trả lời đơn kiến nghị của nhà thầu nhưng không nêu rõ lý do nhà thầu không đáp ứng.

Trước những sai phạm nêu trên, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Chủ đầu tư phải tổ chức lại việc LCNT Gói thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.