Ngày 9/12/2019, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Xây dựng điện VNECO 6 tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2019 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân, địa chỉ: Số 339 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1 Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân (sau đây được gọi là“Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ.

(Tổng dư nợ của Khoản Nợ tính đến ngày 22/10/2019 là 21.405.972.723 đồng, trong đó dư nợ gốc là 8.645.890.441 đồng, dư nợ lãi là 12.760.082.282 đồng (đã bao gồm lãi phạt phát sinh))

3.2. Thông tin Khoản Nợ và hồ sơ Khoản Nợ:

3.2.1. Thông tin Khoản Nợ:

a) Tên bên nợ: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6

b) Địa chỉ: Đường số 9 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

c) Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Công Tráng

d) Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0400616121 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30/05/2017

e) Tổng dư nợ tính đến ngày 22/10/2019 21.405.972.723 đồng, trong đó dư nợ gốc là 8.645.890.441 đồng, dư nợ lãi là 12.760.082.282 đồng (đã bao gồm lãi phạt phát sinh) theo các hợp đồng cấp tín dụng tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 01/242762/2019/HĐĐGTS ngày 30/10/2019.

g) Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với Khoản Nợ bao gồm các giao dịch bảo đảm sau: Theo Phụ lục số 02 của Hợp đồng số 01/242762/2019/HĐĐGTS ngày 30/10/2019.

3.2.2. Hồ sơ Khoản Nợ: Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Khoản Nợ (sau đây được gọi là“Hồ Sơ Khoản Nợ”) bao gồm:

a) Hồ sơ pháp lý của bên nợ, bên bảo đảm;

b) Hồ sơ tín dụng;

c) Hồ sơ bảo đảm;

d) Hồ sơ khác liên quan đến Khoản Nợ.

(Danh mục chi tiết Hồ Sơ Khoản Nợ tại Phụ lục số 03 của Hợp Đồng số 01/242762/2019/HĐĐGTS ngày 30/10/2019. Khi thực hiện bàn giao Hồ Sơ Khoản Nợ cho người mua tài sản đấu giá, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân sẽ bàn giao theo “hình thức tài liệu” nêu cụ thể tại Phụ lục)

3.2.3. Thông tin tranh chấp liên quan đến Khoản Nợ:

- Nhà xưởng, nhà điều hành, vật kiến trúc của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6 được xây dựng trên đất thuê tại đường số 9 KCN Hòa Khánh, diện tích đất khoảng 21.752 m2, thời hạn đến hết năm 2020. Tuy nhiên hiện nay, một phần đất trống đã bị bên cho thuê thu hồi từ năm 2017 để giao cho đơn vị khác thuê, diện tích còn lại là 11.800 m2

- Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6 có nợ tiền thuê đất của đơn vị cho thuê là Công ty Hạ tầng KCN Đà Nẵng, đã bị đơn vị này khởi kiện tại Tòa án nhân dân Quận Liên Chiểu yêu cầu thực hiện việc trả nợ, hiện Thi hành án Quận Liên Chiểu đã có bản án yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6 trả nợ cho đơn vị thuê đất. Ngoài ra, đơn vị cho thuê cũng đã có đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6 nhằm yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê đất, buộc phải bàn giao lại đất và trả nợ tiền thuê đất tại Tòa án nhân dân Quận Liên Chiểu, phiên tòa đã được hoãn theo đơn xin hoãn của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6.

- Ngày 23/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã có công văn gởi cho Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định thu hồi giấy phép của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6 và yêu cầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày 23/8/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6 phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Tuy nhiên, hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6 vẫn chưa tiến hành các thủ tục triệu tập họp để quyết định giải thể và cũng chưa có các quyết định khác từ các cơ quan chức năng.

3.3. Giá khởi điểm và điều kiện tham gia đấu giá:

a) Giá khởi điểm: 7.781.301.397 đồng(Bảy tỷ, bảy trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm lẻ một ngàn, ba trăm chín mươi bảy đồng).

b) Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 06/12/2019 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân và Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 6

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 06/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 1.500.000.000 đồng

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1 Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 06/12/2019.

7.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng nước chấp thuận hoạt động mua nợ;

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ (không phải tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức khác, cá nhân không kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ.

- Tổ chức, cá nhân là người không cư trú.

7.3 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 09/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên

10. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư