Ngày 3/3, xem xét, ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách bảo đảm thuốc, thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 2 vào ngày 3/3/2023, Chính phủ sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết thí điểm triển khai một số cơ chế, chính sách bảo đảm thuốc, thiết bị y tế, chế phẩm, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư tiêu hao nhằm giải quyết ngay các vướng mắc từ thực tiễn, phù hợp đặc thù của lĩnh vực y tế trong thời gian chờ Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực và các văn bản pháp luật được sửa đổi.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những nội dung vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo trong Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Cuộc họp về tình hình triển khai Kết luận số 26/TB-VPCP và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, thời hạn để Bộ Y tế hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ trước ngày 1/3/2023.

Dự kiến, dự thảo Nghị quyết thí điểm được xây dựng trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5/11/2022 của Chính phủ. Nghị quyết sẽ quy định các nội dung về: đấu thầu vật tư y tế kèm theo cung cấp máy móc, thiết bị thực hiện xét nghiệm; về báo giá gói thầu trong trường hợp có nhiều nhà sản xuất cung cấp cùng chủng loại, cùng đáp ứng tiêu chuẩn theo hướng lấy 3 báo giá theo nhà sản xuất khác nhau, trường hợp chỉ có một nhà sản xuất nhưng có nhiều nhà phân phối theo hướng lấy 3 báo giá theo nhà phân phối và giao Bộ Y tế quyết định dựa trên tính đặc thù, nổi trội... để quyết định trường hợp sản phẩm kỹ thuật mới, sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường, sản phẩm chuyên biệt mà chỉ có một nhà phân phối.

“Vấn đề y tế có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, do đó Bộ Y tế và các bộ, ngành cần tập trung triển khai, huy động sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 12/2/2023”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh trong Kết luận Cuộc họp.

Về hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu đưa vào dự thảo Nghị định quy định theo hướng hậu kiểm thay cho phương thức tiền kiểm, thẩm định trong quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, cấp số đăng ký lưu hành. Đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm doanh nghiệp trong báo cáo, công khai; trách nhiệm của Bộ Y tế trong kiểm tra, giám sát và thẩm quyền, trách nhiệm xử lý vi phạm, thu hồi giấy phép.

Chuyên đề