Ngày 18/11/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Đô thị Cần Thơ

(BĐT) -Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ sở hữu vào ngày 18/11/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu về doanh nghiệp: Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, hoạt động chiếu sáng công cộng; quản lý, chăm sóc cây xanh, ...

Vốn điều lệ: 54.249.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 2.244.501       cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 18/11/2019

Giá khởi điểm: 12.306 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá:    1

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 2.244.501

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 2.244.501 cổ phần

Chuyên đề

Kết nối đầu tư