Ngày 16/12/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Xây dựng Bình Phước

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước theo lô vào ngày 16/12/2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước sở hữu như sau:
Ngày 16/12/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Xây dựng Bình Phước ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư