(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê có thời hạn các cơ sở tại thành phố Huế vào ngày 13/2/2020 như sau:

I. Vị trí, đặc điểm tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lượng, vị trí, địa điểm tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê 11 cơ sở tại 82 Hùng Vương, 123 Nguyễn Huệ, 02 Lê Hồng Phong, 21 Trần Quang Khải và đường Hoàng Thông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng diện tích các cơ sở cho thuê: 1.990,0 m2.

3. Thời hạn sử dụng tài sản cho thuê: Thời hạn thuê 05 năm, trả tiền hàng năm.

4. Mục đích, chức năng sử dụng tài sản cho thuê: Giữ xe, dịch vụ ăn uống, giải khát, quầy photocopy, máy ATM, quầy giặt là, nhà sách, sân cầu lông...

5. Nơi có tài sản đấu giá: Tại 82 Hùng Vương, 123 Nguyễn Huệ, 02 Lê Hồng Phong, 21 Trần Quang Khải và đường Hoàng Thông, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

6. Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, vị trí, mục đích sử dụng, thời hạn cho thuê, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá: 

TT

Tên tài sản cho thuê/hoạt động

Thời hạn cho thuê(năm)

Giá khởi điểm(đồng/năm)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

01

469 m2tầng 1 Nhà KLF (Nhà sách Lạc Việt), tại địa chỉ 82 Hùng Vương để làm điểm kinh doanh nhà sách, dụng cụ học tập và điểm thực hành, thực tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

05

392.267.000

78.000.000

7.500.000

02

8 m2đất tại địa chỉ 82 Hùng Vương để làm điểm đặt máy ATM phục vụ nhu cầu rút tiền của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

05

15.600.000

3.000.000

300.000

03

48 m2đất tại địa chỉ 82 Hùng Vương để kinh doanh dịch vụ giải khát phục vụ nhu cầu giải khát (không cồn, không chất gây nghiện) cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

05

25.574.000

5.000.000

500.000

04

40 m2một phần nhà bảo vệ tại 123 Nguyễn Huệ để kinh doanh dịch vụ photocopy phục vụ nhu cầu của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

05

36.000.000

7.200.000

700.000

05

420 m2nhà xe tại 02 Lê Hồng Phong để giữ xe cho sinh viên.

05

45.000.000

9.000.000

900.000

06

45 m2một phần tầng 1 nhà P tại địa chỉ 02 Lê Hồng Phong để làm khu dịch vụ ăn uống, giải khát (không cồn, không chất gây nghiện) phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

05

6.000.000

1.200.000

120.000

07

100 m2một phần tầng 1 nhà M tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, đường Hoàng Thông, phường Vỹ Dạ để làm khu dịch vụ ăn uống, giải khát (không cồn, không chất gây nghiện) phục vụ sinh viên nội trú.

05

16.000.000

3.200.000

300.000

08

30 m2tại sân Nhà thi đấu 21 Trần Quang Khải để kinh doanh dịch vụ giải khát phục vụ người tập luyện thể dục thể thao.

05

12.000.000

2.400.000

240.000

09

720 m2tại sân cầu lông Nhà thi đấu 21 Trần Quang Khải phục vụ người tập luyện thể dục thể thao(Thời gian khai thác tài sản ngoài giờ hành chính).

05

60.000.000

12.000.000

1.200.000

10

30 m2một phần tầng 1 nhà H tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, đường Hoàng Thông, phường Vỹ Dạ để làm dịch vụ giặt là phục vụ sinh viên ở nội trú

05

6.000.000

1.200.000

120.000

11

80 m2nhà xe tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, đường Hoàng Thông, phường Vỹ Dạ để làm dịch vụ giữ xe phục vụ sinh viên ở nội trú.

05

8.000.000

1.600.000

160.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước và người thuê tài sản chịu hoàn toàn các chi phí bảo trì, sửa chữa, cải tạo liên quan đến phần cơ sở nhà, đất được thuê.

2. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 tháng 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế vào mục đích cho thuê; Báo cáo thẩm định đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê số 3369/BC-STC ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 tháng 2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản công tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 10/02/2020 tại 82 Hùng Vương, 123 Nguyễn Huệ, 02 Lê Hồng Phong, 21 Trần Quang Khải và đường Hoàng Thông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 10/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 

TT

Giá khởi điểm tài sản

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp từ ngày 10/02/2020 đến 17 giờ 00 ngày 12/02/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 10/02/2020).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 10/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá thuê sử dụng các cở sở theo đúng mục đích cho thuê (ngành nghề kinh doanh) đã được phê duyệt.

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá thuê tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Thông báo này. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 13/02/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng, liên tục; Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-0913462524, website: daugiatthue.com; hoặc Phòng Hành chính - Quản trị Trường Cao dẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3835102./.