(BĐT) - Một trong những khó khăn lớn nhất Nhà thầu đang gặp phải trong thực hiện các gói thầu thời gian qua là sự tăng giá quá cao của nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, chênh lệch rất lớn so với đơn giá đấu thầu.
Mong sớm có hướng dẫn từ Trung ương để gỡ khó cho nhà thầu ảnh 1

Ông Phạm Văn Tuyền - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền

Ví dụ, thời điểm đấu thầu từ năm 2019 - 2020, theo thông báo giá của Sở Xây dựng, giá sắt thép là 14.500 đồng/kg nhưng tại thời điểm thi công giá tăng lên 19.800 đồng/kg. Giá xi măng tại thời điểm đấu thầu là 1.200 đồng/kg, tại thời điểm thi công giá đã tăng lên 1.680 đồng/kg. Giá xăng dầu tại thời điểm đấu thầu là 16.300 đồng/1kg, tại thời điểm thi công giá đã tăng lên 27.990 đồng/kg.

Đặc biệt giá nhân công thực tế phải gấp đôi hoặc gấp rưỡi báo giá của Sở Xây dựng ban hành mới có thể thuê được công nhân. Đối với các công trình xây dựng tại các tỉnh miền núi, lao động tại chỗ khó đáp ứng những công việc đòi hỏi chuyên môn cao, để huy động được nhân công lành nghề phải huy động từ dưới xuôi lên, trả lương cao hơn thì họ mới ở lại, yên tâm làm việc. Thực tế chúng tôi phải trả cho nhân công là 450.000 đồng/ngày, trong khi đơn giá là 250.000 đồng/ngày.

Các hợp đồng Công ty ký đều theo đơn giá cố định, trọn gói nên đơn giá không được điều chỉnh gây khó khăn cho nhà thầu dẫn đến việc chậm tiến độ thi công hoàn thành công trình. Với nhiều gói thầu, Nhà thầu rất khó khăn, cố gắng duy trì, chấp nhận không có lãi để giữ việc làm cho cán bộ công nhân viên.

Chúng tôi rất mong các bộ, ban ngành có liên quan xem xét cho phép điều chỉnh các gói thầu áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định sang hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hoặc có phương án tháo gỡ khó khăn cho những gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định. Nếu không có cơ chế từ Trung ương thì địa phương, chủ đầu tư khó thực hiện. Ngoài ra, đề nghị địa phương cập nhật đơn giá nhanh từng tuần cho phù hợp với giá thực tế.