• Tập trung gỡ khó để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

    10/06/2022 07:00

    (BĐT) - Năm 2022, Ban Quản lý dự án đấu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao tổng kế hoạch vốn hơn 461,5 tỷ đồng. Theo đó, Ban làm chủ đầu tư 13 dự án, trong đó có 3 dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công, 6 dự án chuyển tiếp đang thi công và 1 dự án thi công hoàn thiện.

chuyên đề

Kết nối đầu tư