(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 2/2018 ước đạt gần 12,6 nghìn tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2017. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 29,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6% (cùng kỳ năm ngoái tăng 5,4%); ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 theo báo cáo của Bộ Tài chính đạt gần 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,95% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương khoảng 1,87% dự toán năm.

Trong tháng 1, các bộ, ngành, địa phương tập trung giải ngân nốt phần vốn của năm 2017, nên kết quả giải ngân 2 tháng đầu năm đạt thấp. Bên cạnh đó, hiện một số bộ, ngành và địa phương đang tiếp tục phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2018 được giao và nhập dự toán cho các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc; riêng các bộ, ngành và địa phương đã hoàn thành, căn cứ mức vốn được phân bổ, các chủ đầu tư đang hoàn thiện các hồ sơ thanh toán vốn đối với dự án chuyển tiếp, hoàn chỉnh các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng thanh toán đối với các dự án khởi công mới theo quy định.