(BĐT) - Sở Tài chính tỉnh Long An vừa ký kết hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 4 cơ sở nhà đất công.
Trụ sở Hội Nông dân tỉnh và Đất Tỉnh đoàn nằm tại vị trí ngã Tư giao cắt của 2 đường Trương Công Xưởng và Nguyễn Đình Chiểu (Phường 1, TP. Tân An) có giá khởi điểm 40,45 tỷ đồng

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh và Đất Tỉnh đoàn nằm tại vị trí ngã Tư giao cắt của 2 đường Trương Công Xưởng và Nguyễn Đình Chiểu (Phường 1, TP. Tân An) có giá khởi điểm 40,45 tỷ đồng

4 cơ sở nhà đất được bán đấu giá gồm: Trụ sở làm việc cũ của Hội Cựu chiến binh tỉnh; Trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 4 cũ; Trụ sở làm việc cũ của Hội Nông dân tỉnh và đất Tỉnh đoàn.

Cụ thể, Trụ sở làm việc cũ của Hội cựu chiến binh tỉnh nằm trên địa bàn phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Khu đất có diện tích 172,1 m2, loại đất ở đô thị. Trên diện tích đất này có Nhà làm việc có diện tích xây dựng 132,06 m2, diện tích sàn sử dụng 336,62 m2, chất lượng công trình còn lại 33%. Tổng giá khởi điểm của quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là 10,873 tỷ đồng.

Trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 4 cũ tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu đất có diện tích 417,5 m2, là loại đất ở đô thị. Trên đất có công trình Nhà làm việc có diện tích sàn sử dụng 339,33 m2, chất lượng xây dựng còn lại 70%. Tổng giá khởi điểm của quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là 9,721 tỷ đồng.

Đối với Trụ sở làm việc cũ của Hội Nông dân tỉnh và đất Tỉnh đoàn, Sở Tài chính và tổ chức đấu giá tài sản sẽ thực hiện bán đấu giá Trụ sở Hội Nông dân tỉnh có địa chỉ tại số 16, đường Trương Công Xưởng, Phường 1, TP. Tân An; Đất Tỉnh đoàn tọa lạc tại số 21, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, TP. Tân An.

Theo tìm hiểu, Trụ sở Hội Nông dân tỉnh và đất Tỉnh đoàn nằm tại vị trí ngã tư giao cắt của 2 đường Trương Công Xưởng và Nguyễn Đình Chiểu. Cả 2 khu đất này có tổng diện tích 933,5 m2 và được Sở Tài chính và tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá tại 1 cuộc đấu giá. Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Trụ sở Hội Nông dân tỉnh và Đất Tỉnh đoàn là 40,450 tỷ đồng.

Các phiên đấu giá 4 cơ sở nhà đất này được tổ chức đấu giá tài sản dự kiến thực hiện bán đấu giá vào ngày 16/7.