(BĐT) - Văn phòng Bộ Nội vụ vừa ký hợp đồng với Liên danh gồm: Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI và Công ty CP GEM (Liên danh ELCOM - FSI - GEM) thực hiện Gói thầu 9 Mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm và đào tạo chuyển giao công nghệ thuộc Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành nội vụ và Trung tâm Điều hành thông minh Bộ Nội vụ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên đấu thầu qua mạng, Liên danh ELCOM - FSI - GEM là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 204,686 tỷ đồng (giá gói thầu là 205,896 tỷ đồng).

Đại diện Bên mời thầu cho biết, trong các thành viên Liên danh, Nhà thầu ELCOM đảm nhận phần thiết bị - chiếm 64,73% khối lượng công việc; FSI và GEM đảm nhận việc cung cấp phần mềm và đào tạo chuyển giao công nghệ với tỷ lệ tương ứng là 20,81% và 14,46%.

Ông Ngô Khánh Hoàng - Tổng giám đốc Công ty CP GEM cam kết sẽ thực hiện công việc trong thỏa thuận liên danh theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký.

Theo tìm hiểu, trong hơn 2 năm gần đây, ELCOM trúng 18 gói thầu, trong đó 8 gói thầu có quy mô từ 50 tỷ đồng đến 1.170 tỷ đồng (bao gồm cả tư cách thành viên liên danh); FSI trúng 56 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu trên 50 tỷ đồng. Riêng GEM, đây là gói thầu có quy mô trúng thầu lớn nhất được công bố từ trước tới nay.