(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn (diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 20 ha).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND thị xã Kinh Môn là đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch. UBND Tỉnh yêu cầu, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch phải tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Sau khi Đồ án Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.