(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý I/2018 vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP DAP - Vinachem đạt 574,3 tỷ đồng, tăng 8,61% so với cùng kỳ 2017. 
Đến thời điểm 31/3/2018, vốn chủ sở hữu của DAP - Vinachem đã mất gần 1/3, chỉ còn 1.037,56 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Đến thời điểm 31/3/2018, vốn chủ sở hữu của DAP - Vinachem đã mất gần 1/3, chỉ còn 1.037,56 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Nhờ giảm được chi phí khấu hao, lợi nhuận sau thuế (LNST) của doanh nghiệp (DN) đạt 15,81 tỷ đồng, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm 2018. Tuy nhiên, đây chỉ là lãi kỹ thuật và chưa bảo đảm cho sự phát triển bền vững của DN này.

Khấu hao cứu kết quả kinh doanh

Doanh thu sụt giảm, nhà máy hoạt động với công suất thấp khiến cho DAP - Vinachem phải gánh chịu mức thua lỗ lớn trong năm 2016 và tiếp tục “lao đao” trong nửa đầu năm 2017.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của DAP - Vinachem 3 quý gần đây đã có sự cải thiện đáng kể, liên tục báo lãi. Biên lợi nhuận của DAP - Vinachem được cải thiện mạnh khi tăng từ 0,68% trong quý I/2017 lên tới 11,96% trong quý I/2018, giúp Công ty bù đắp được hầu hết chi phí hoạt động trong kỳ như chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chi phí khấu hao hàng quý cũng góp phần không nhỏ cải thiện LNST của Công ty. Cụ thể, tại Công văn số 1001/BTC-TCDN ngày 15/9/2017 của Bộ Tài chính và Công văn số 1757/HVVN-TCKT của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) về điều chỉnh mức khấu hao, mức khấu hao năm 2017 của Công ty được trích bằng 60% mức khấu hao phải trích năm 2017 theo đường thẳng. Như vậy, giá trị khấu hao năm 2017 là 93,24 tỷ đồng, thấp hơn 62,16 tỷ đồng so với con số 155,407 tỷ đồng.

Mức điều chỉnh khấu hao này dường như đang được áp dụng trong hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định đối với DAP - Vinachem. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy quý I/2018 Công ty chỉ thực hiện trích khấu hao 27,87 tỷ đồng, ít hơn 10,91 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Sự trợ giúp đắc lực này đã hỗ trợ cho DAP - Vinachem hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận (25,6 tỷ đồng) năm 2018.

Lũy kế đến thời điểm 31/3/2018, LNST chưa phân phối của DAP - Vinachem âm 428,03 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công ty đã mất gần 1/3, chỉ còn 1.037,56 tỷ đồng.

Vinachem khó có thể thoái vốn

Tại Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017 - 2020, Vinachem sẽ thoái hết vốn ở 4 công ty: Hóa chất Hà Bắc, DAP - Vinachem, DAP số 2 - Vinachem và Đạm Ninh Bình. Tuy nhiên, việc thoái vốn chỉ được thực hiện khi các công ty này “hết lỗ và sản xuất kinh doanh có hiệu quả”. Với định hướng như vậy, nếu DAP -Vinachem không có đột biến trong hoạt động kinh doanh mà chỉ trông chờ vào việc tiết giảm chi phí hoạt động thì phải mất rất nhiều thời gian Vinachem mới có thể triển khai được thoái vốn nhà nước tại đây.

Tại thời điểm cuối quý I/2018, tổng tài sản của DAP - Vinachem đạt 1.953 tỷ đồng, giảm 4,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả là 915 tỷ đồng (99% là nợ phải trả ngắn hạn), chiếm 46,8% tổng tài sản. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nợ phải trả ngắn hạn là 2 khoản gồm: phải trả người bán (417,2 tỷ đồng, chiếm 45,6%) và khoản vay nợ (326 tỷ đồng, chiếm 35,7%).

Năm 2018, Công ty lên kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 256.000 tấn DAP. Tổng doanh thu đạt 2.302 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 25,6 tỷ đồng. Như vậy, mới hết quý I/2018, Công ty đã hoàn thành 61,7% kế hoạch của cả năm.